Ζωγραφική

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα προϊόντα που έχουν σχέση με την ζωγραφική. Είτε σαν σχολική ή καλλιτεχνική ενασχόληση μικρών ζωγράφων, είτε μεγαλύτερων μελλοντικών και νυν καλλιτεχνών.