Γραφική ύλη

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα είδη που χρησιμοποιούμε για την έντυπη μας δραστηριότητα. Στυλό απλά, χρωματιστά, με πολλές μύτες, μολύβια, χρωματιστά μολύβια, κα.